Sprzątanie wnętrz obiektów przemysłowych

Sprzątanie zakładów produkcyjnych

Oferujemy szeroki zakres usług sprzątania wnętrz obiektów i zakładów przemysłowych:

 • Sprzątanie pomieszczeń biurowych
 • Czyszczenie zakładów produkcyjnych, hal produkcyjnych, magazynowych oraz placów technicznych:
  • Chemiczne czyszczenie sufitów na halach i magazynach,
  • Czyszczenie świetlików dachowych,
  • Czyszczenie kanałów wentylacyjnych (nawiewy oraz wyciągi)
  • Czyszczenie chemiczne i mechaniczne wszelkich maszyn produkcyjnych wewnątrz oraz z zewnątrz,
  • Czyszczenie i malowanie konstrukcji nośnych (blachownic, wiązarów dachowych)
  • Czyszczenie posadzek na halach produkcyjnych,
  • Usuwanie ognisk korozji z konstrukcji nośnych, instalacji medialnych, itp.,
  • Usuwanie plam olejowych z kostki brukowej, itp.

Sprzątanie zakładów produkcyjnych a wymogi BHP

Charakterystyczne dla każdego zakładu produkcyjnego jest generowanie różnego rodzaju zabrudzeń, które wymagają systematycznego czyszczenia, aby stworzyć komfortowe warunki do pracy, zgodnie z odgórnie narzuconymi wymaganiami BHP. Problemem stanowi nie tylko zakurzenie, ale też mgły olejowe, pyły przemysłowe, osady kamienia, pozostałości po materiałach budowlanych. Gromadzące się zabrudzenia nie są wyłącznie problemem estetycznym, ale mogą przyczynić się do obniżenia wydajności urządzeń, łącznie z ich awariami i poważnymi uszkodzeniami. Zwiększa się też ryzyko wystąpienia przepięć i nawet wybuchu pożaru. Utrzymanie porządku w miejscu pracy to podstawa, o której musi pamiętać każdy przedsiębiorca, jeśli nie chce narazić się na poważne konsekwencje, wliczając w to duże straty finansowe. Wykonywanie wszelkich operacji na terenie zakładu produkcyjnego powinno odbywać się w warunkach higienicznych.

Każdy przedsiębiorca zobligowany jest do utrzymania czystości w zakładzie produkcyjnym, dbanie o porządek we wszystkich pomieszczeniach i na stanowiskach pracy. Od pracodawcy wymaga się zapewnienia środków i urządzeń do zachowania należytego porządku na terenie całego zakładu pracy. To właśnie na nim spoczywa odpowiedzialność za zorganizowanie całego procesu sprzątania – zatrudniając w tym celu własnych pracowników lub korzystając z usług zewnętrznej firmy sprzątającej. Przepisy BHP i wymagania Sanepidu szczegółowo określają to, jak powinno wyglądać utrzymanie higieny w zakładzie produkcyjnym. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich norm czystości, z uwzględnieniem rodzaju i przeznaczenia pomieszczenia, użytych środków czystości. Wnętrza zakładów produkcyjnych muszą być nie tylko w dobrym stanie technicznym, ale tez spełniać wszystkie wymagania sanitarno-higieniczne, ochrony środowiska oraz być utrzymane w czystości. Istotne jest ochrona przed gromadzeniem się brudu, uniemożliwianie stykania się żywności z substancjami toksycznymi oraz stosowanie dobrej praktyki higienicznej.

Jakie usługi obejmuje sprzątanie hal produkcyjnych?

Do usług porządkowych w przypadku sprzątania obiektów przemysłowych zaliczyć można między innymi:

• czyszczenie, doczyszczanie i impregnowanie posadzek;
• mycie okien, przeszkleń i fasad;
• zamiatanie, odkurzanie odkurzaczem przemysłowym o dużej mocy,
• czyszczenie, impregnowanie i pielęgnowanie pomieszczeń
• odpylanie i mycie ścian;
• usuwanie zabrudzeń z urządzeń.